Афінський планетарій – це одна з візитних карток Греції, оскільки його популярність давно вийшла за межі однієї країни. Пам’ятка відома в усій Європі, тому іноземці тут часті гості. Ціна за вхід абсолютно прийнятна – 6 євро, а відчуття, отримані від масштабу планетарію, залишаються на все життя і в валюті не оцінюються. Основою для афінського планетарію служить величезний екран у формі купола, який встановлений над головою глядачів. Зсередини він чимось нагадує кінотеатр, і це не далеко від істини. Під сферичним екраном розташовані ряди стільців, де і сидять відвідувачі, тому стояти і задирати голову не прийде.
Опуклість екрану дозволяє досягти 950 квадратних метрів, незважаючи на те, що фактично внутрішній купол становить всього 25 метрів. Такі розміри створюють особливу атмосферу занурення в космос, що показується зображення на екрані ніби проковтує аудиторію в себе. В афінському планетарії проводяться сеанси фільмів щодня, при цьому один фільм становить приблизно 40 хвилин. За цим сюди і приходять. Незважаючи на те, що стрічки озвучені на грецькій мові, всього за 1 євро можна купити спеціальні навушники, вставити їх в роз’єм на кріслі і слухати переклад на англійську мову. Звичайно, для розуміння всієї інформації потрібно добре знати хоча б термінологію і базу англійської мови, але, намагаючись охопити поглядом все барвисті краси, що показуються в планетарії, за диктором годі й встежити. Особливо красиво, коли на екрані зображені космічні туманності.
Грецька культура, так чи інакше, тісно пов’язана з космосом. Ще в античні часи давньогрецькі мислителі намагалися пізнати зоряне небо, тому вкладення великих грошей в дійсно якісний планетарій не зазнали збитків для самоосвіти афінян. Тут також нерідко можна побачити дітей, оскільки інформація в фільмах корисна і пізнавальна навіть для школярів.{:}{:ru}Афинский планетарий – это одна из визитных карточек Греции, поскольку его известность давно вышла за пределы одной страны. Достопримечательность известна во всей Европе, поэтому иностранцы здесь частые гости. Цена за вход совершенно приемлемая – 6 евро, а ощущения, полученные от масштаба планетария, остаются на всю жизнь и в валюте не оцениваются. Основой для афинского планетария служит огромный экран в форме купола, который установлен над головой зрителей. Изнутри он чем-то напоминает кинотеатр, и это не далеко от истины. Под сферическим экраном расположены ряды стульев, где и сидят посетители, поэтому стоять и задирать голову не придется.
Выпуклость экрана позволяет достичь 950 квадратных метров, несмотря на то, что фактически внутренний купол составляет всего 25 метров. Такие размеры создают особую атмосферу погружения в космос, показываемое изображение на экране будто проглатывает аудиторию в себя. В афинском планетарии проводятся сеансы фильмов ежедневно, при этом один фильм составляет приблизительно 40 минут. За этим сюда и приходят. Несмотря на то, что ленты озвучены на греческом языке, всего за 1 евро можно купить специальные наушники, вставить их в разъем на кресле и слушать перевод на английский язык. Конечно, для понимания всей информации требуется хорошо знать хотя бы терминологию и базу английского языка, но, пытаясь охватить взглядом все красочные красоты, показываемые в планетарии, за диктором можно не уследить. Особенно красиво, когда на экране изображены космические туманности.
Греческая культура, так или иначе, тесно связана с космосом. Еще в античные времена древнегреческие мыслители пытались познать звездное небо, поэтому вложение больших денег в действительно качественный планетарий не понесло убытков для самообразования афинян. Здесь также нередко можно увидеть детей, поскольку информация в фильмах полезная и познавательная даже для школьников.{:}